Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Żywnościowej od kilku lat ściśle współpracuje i działa przy Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Jego członkami są głównie studenci prowadzonej przez Katedrę specjalności Polityka i gospodarka żywnościowa, ale Koło otwarte jest na współpracę osób z różnych środowisk naukowych. 

Jako studenci i członkowie Koła Naukowego skupiamy się przede wszystkim na pracy naukowej. Kładziemy silny nacisk na ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarki. Na problemy rolnictwa patrzymy przez pryzmat i za pośrednictwem agregatów i kategorii makroekonomicznych, co pozwala nam rozumieć procesy gospodarcze i wnioskować na ich podstawie. 

W pierwszej kolejności jesteśmy ekonomistami, o różnych zainteresowaniach badawczych i naukowych, wśród których najważniejszymi obszarami tematycznymi są: 
 • makroekonomia, ekonomia gospodarki żywnościowej, 
 • funkcjonowanie gospodarki żywnościowej w Polsce, Unii Europejskiej, na świecie, 
 • funkcjonowanie rynków rolnych w Polsce i w skali globalnej, 
 • integracja Polski z Unią Europejską. 
W ramach SKN – na potrzeby artykułów oraz prac dyplomowych i magisterskich studenci prowadzą własne badania, m. in. rynku cukru, piwa, analizę sektora kakao, badania ekonomiczne dotyczące JST – gmin, powiatów, województw, badania w zakresie rynku ubezpieczeń rolnych, biopaliw. Wyniki naszych badań prezentujemy podczas sympozjów w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli oraz na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Co oferujemy członkom koła?

 • możliwość uczestnictwa w zagranicznych wizytach studyjnych, 
 • możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych,
 • możliwość publikacji naukowej w ramach badań prowadzonych przez Koło, 
 • permanentny rozwój i współpracę w przyjaznym, ambitnym i dynamicznym zespole studentów, 
 • miłe i pożyteczne spędzenie wolnego czasu, 
 • integrację z innymi studentami oraz poznanie ciekawych ludzi, 
 • przygotowanie do pracy naukowej na poziomie studiów doktoranckich oraz zawodowej poprzez współpracę w zespołach zadaniowych, 
 • satysfakcję oraz wzbogacenie swojego CV, 
Co oferujemy przedsiębiorcom?

Posiadając zdolności analityczne, umiejętności obsługi programów między innymi Statistica, SPSS, Gretl, Stata, R oraz umiejętności przeprowadzania analizy struktury i współzależności, umiejętności łączenia czynników produkcji oraz mikroekonomii z makroekonomią, możemy dla sektora prywatnego wykonać analizy: 

 • ekonomiczno – techniczne, 
 • finansowe, 
 • rynków rolnych, 
 • marketingowe dla sektora żywnościowego, 
 • długoterminowe prognozy cen.