Ocena parametryczna jednostki - A 


Akredytacja dla kierunku Finance w ramach Programu CFA


Wyróżniająca akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku polityka społeczna


Certyfikat "Studia z przyszłością2017 dla kierunku prawno-ekonomicznego (I stopień)


Wyróżnienie w rankingu Perspektyw 2017 dla kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość


Wyróżnienie w rankingu Eduniversal 2017 dla specjalności:

  • finanse, audyt i podatki,
  • publicystyka ekonomiczna i  public relations
  • gospodarka żywnościowa i biobiznes
  • zasoby ludzkie w organizacji