Strona główna

Kontakt


Rada Finansów
Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Sekretariat Rady Finansów
mgr Karolina Kaczmarek

Adres do korespondencji
email: rf@we.ue.poznan.pl
Rada Finansów
Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań