Ósmego kwietnia, już po raz piąty SKN Gospodarki Żywnościowej uczestniczyło w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Tym razem uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, którzy zgłosili się na nasz warsztat, mieli okazję zająć się osobiście problemem podwójnej jakości żywności w krajach UE. Warsztat rozpoczęło wystąpienie członkini SKN Zuzanny Ordon, nakreślające tło problemu. Następnie uczniowie, w asyście członków SKN przystąpili do porównania towarów produktów przeznaczonych na rynek polski i belgijski. Poza ceną porównywano skład, opakowanie, a także walory smakowe.