Dnia 10 października 2017 roku odbyło się Forum Organizacji i Kół Akademickich (FOKA). To cykliczne wydarzenie jest świetną okazją dla wszystkich studentów, szczególnie tych z pierwszego roku, do zapoznania się z szeroką ofertą możliwości działania na Uczelni poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi. Podczas FOKI zostało zaprezentowane również SKN Gospodarki Żywnościowej. Na stoisku można było porozmawiać z członkami koła na temat działalności naukowej oraz specjalności Gospodarka Żywnościowa i Biobiznes, a także zapoznać się z publikacjami, których starsi studenci są autorami.  Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się również gra – ekonomiczny Postaw na Milion, w ramach której można było wygrać nagrody książkowe. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym stoisko SKN Gospodarki Żywnościowej.