Dnia 13.11.2017 roku w sali nr. 1 Collegium Altum o godzinie 17.00 odbyły się warsztaty organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Żywnościowej. Celem warsztatów było przeprowadzenie dwóch prezentacji dotyczących metody badania produktywności i problemu wysokich cen masła. Spotkanie otworzyli mgr Jakub Staniszewski i mgr Łukasz Kryszak, witając wszystkich zebranych. Po krótkim wstępie i przybliżeniu grupie tematu warsztatów, swoją prezentację rozpoczął mgr Staniszewski. Prezentacja pt. „Pomiar efektywności i produktywności” miała na celu przybliżyć obecnym na warsztatach główne różnice pomiędzy produktywnością, produkcyjnością, a efektywnością. Studenci mieli możliwość sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę na przygotowanych wcześniej przez prowadzącego zadaniach, co było wstępem do dalszej części prezentacji, która dotyczyła głównie sposobów pomiaru efektywności. Przedstawiony został również bardzo dokładny opis korzystania z metody DEA, która pozwala na pomiar efektywności przy użyciu podstawowego oprogramowania komputerowego. Wystąpienie zakończyła krótka dyskusja nt. zakończonej prezentacji i zapowiedź kolejnego tematu, który ma kontynuować poruszoną problematykę tj. pomiaru efektywności w czasie. Drugim tematem, który poruszono na warsztatach był problem wysokich obecnie cen masła. Studenci mieli możliwość zobaczyć poświęconą tej tematyce prezentację przygotowaną przez Adriannę Jakowicką, studentkę trzeciego roku Ekonomii. Jej wystąpienie pt. „Dlaczego masło drożeje?” przybliżyło obecnym na warsztatach problematykę zjawiska, jego przebieg i możliwą genezę. Prezentacja zawierała możliwie najbardziej aktualne dane statystyczne, które obrazują kształtowanie się cen masła w Polsce, Europie i na świecie. Przedstawione wyniki zostały skonfrontowane z informacjami medialnymi dotyczącymi wzrostu cen masła, tak aby na koniec wszyscy studenci wzięli udział w dyskusji, która miała przynieść wspólną odpowiedź na postawione na początku prezentacji pytanie. Warsztaty zakończyła dyskusja, w której wzięła udział większość obecnych na zebraniu studentów. Nie przyniosła ona jednak jasnej i precyzyjnej odpowiedzi na kluczowe pytanie. Zgodnie uznano jednak, że wpływ na kształtowanie się cen masła miało wiele czynników, które w różnoraki sposób mogły oddziaływać na zjawisko doprowadzając do obecnej sytuacji.

Fotorelacja