11 stycznia 2018 roku odbyły się II w bieżącym roku akademickim i I w Nowym Roku Kalendarzowym Warsztaty SKN Gospodarki Żywnościowej. Jak zawsze swoją tematyką zaciekawiły zgromadzonych studentów, którzy przybyli na spotkanie liczną grupą. W pierwszej części warsztatów zebrani mieli okazję wysłuchać prezentacji mgr Łukasza Kryszaka na temat sukcesów SKN Gospodarki Żywnościowej w roku 2017 (pierwsze miejsce na uczelni!), a także planów na kolejny rok. Druga część warsztatów dotyczyła przedstawienia na praktycznych przykładach metody wskaźnika syntetycznego TOPSIS. Poznaną metodę studenci mogą wykorzystać w pracach licencjackich i magisterskich, szczególnie tych, w których porównywane będą jednostki względem wielu kryteriów cząstkowych. Po warsztatach odbyła się tradycyjna noworoczna integracja, tym razem z udziałem członków zaprzyjaźnionego SKN Ekonomistów Agrobiznesu z Uniwersytetu Przyrodniczego.
Fotorelacja