W dniu 14 marca 2019 odbyły się kolejne warsztaty SKN Gospodarki Żywnościowej, które jak zwykle cieszyły się sporym zainteresowaniem studentów. W pierwszej części dr Jakub Staniszewski zaprezentował metodę dekompozycji shift-share. Metoda ta znajduje zastosowanie między innymi do analizy zmian w wydajności poszczególnych sektorów, stąd może być przydatna chociażby przy pisaniu pracach dyplomowych. Studenci mieli też okazję zastosować metodę w praktyce do badania wydajności czynników produkcji w rolnictwie krajów europejskich. W drugiej części warsztatów Paweł Konopnicki omówił ekonomiczne i techniczne kwestie dotyczące funkcjonowania biznesu w postaci elektrowni fotowoltaicznej, której jest współwłaścicielem. Kolejne warsztaty już w kwietniu!