Dnia 16.10.2017 roku odbyło się spotkanie SKN Gospodarki Żywnościowej inaugurujące rok akademicki 2017/18. Spotkanie stało się okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i przedstawieniu planów na nowy rok akademicki. Gościem specjalnym spotkania był Wojciech Szafrański, absolwent specjalności Gospodarka Żywnościowa i Biobiznes, który opowiadał o doświadczeniach związanych ze studiowaniem na specjalności. Następnie powołano komisję wyborczą nad której czele stanął prof. dr hab. Aleksander Grzelak, opiekun SKN Gospodarki Żywnościowej. Prezesem na kolejną kadencję został mgr Łukasz Kryszak, doktorant III roku Wydziału Ekonomi. W skład nowego zarządu wchodzą także: Daniel Bas, Adriana Jakowicka, Katarzyna Kozłowska, Radosław Stochmal oraz Kamil Skrzypczyński. Mgr Łukasz Kryszak podziękował zebranym za okazane zaufanie i następnie zapoznał zebranych z planami i zadaniami na rok akademicki 2017/18.