Artykuł autorstwa dr hab. Rafała Śliwińskiego, prof. nadzw. UEP, dr. Tomasza Grzegorczyka, Joanny Kaczmarek pt.: Attractiveness of augmented reality to consumers  został opublikowany w renomowanym czasopiśmie naukowym: TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT (lista A – 25 pkt.).

Artykuł dotyczy atrakcyjności rzeczywistości rozszerzonej (AR), która może istotnie wpływać na kształtowanie przewagi konkurencyjnej firm poprzez zapewnienie różnych korzyści dlakonsumentów. Celem tego artykułu jest ocena, czy AR jest atrakcyjna dlakonsumentów oraz odpowiedź na pytanie w jakich obszarach AR może stworzyć największą wartość. Dzięki badaniom zidentyfikowaliśmy najbardziej przydatne obszary aplikacji ARjako czynniki wpływające na atrakcyjność AR dla konsumentów. Nasze badanie pokazują, że konsumenci uznają AR za najbardziej użyteczne w dziedzinie edukacji, medycyny iturystyki. Ponadto, znaleźliśmy lukę między podażą a potrzebami

klientów pod względem typów aplikacji AR oferowanych na rynku. Zidentyfikowaliśmy także zalety i wady aplikacji AR w porównaniu do ich tradycyjnych odpowiedników wpływających na jego przyjęcie. Nasze badania, opisane w artykule, potwierdzają że zarówno hedoniczne, jak i użytkowe aspekty użytkowania są ważne dla przyjęcia przez konsumentów AR.

 

Link do artykułu: https://doi.org/10.1080/09537325.2019.1603368