Narodowy Bank Polski przyznał stypendia w ramach Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego w roku akademickim 2015/2016. Wyróżnienie otrzymało ośmiu młodych naukowców z sześciu uczelni w Polsce: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stypendium Fundacji NBP otrzymało aż dwóch doktorantów z naszej Uczelni - doktorant Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych mgr Marcin Flotyński oraz doktorant Katedry Turystyki mgr Dawid Szutowski.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji NBP adresowany jest do wszystkich uczestników studiów doktoranckich organizowanych przez polskie uczelnie publiczne i Polską Akademię Nauk, którzy specjalizują się w ekonomii i/lub finansach. Celem Programu jest zachęcenie wybitnych studentów do kontynuowania studiów na poziomie doktorskim i pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców. Fundatorem Programu jest Fundacja Narodowego Banku Polskiego, a jego Realizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.