Decyzją Rektora UEP Pan dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP został powołany na Redaktora naczelnego czasopisma "Poznan University of Economics Review". Na Członków Komitetu Redakcyjnego powołano  prof. dr hab. Jerzego Schroedera, prof. zw. UEP , prof. dr hab. Henryka Mruka, prof.zw. UEP, dr Idę Musiałkowsą