Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

z okazji Światowego Dnia Turystyki

wyróżnił odznaką honorową "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego"

Katedrę Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W sposób ten uhonorowano wieloletnią 

działalność naukowo - badawczą i dydaktyczną Katedry.