Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, dr hab. Barbara Jankowska, dr Marlena Dzikowska, dr Maciej Pietrzykowski, dr Piotr Tarka otrzymali nagrodę MNiSW za monografię pt. "Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw".