Decyzją Komisji Europejskiej przy Katedrze Europeistyki UEP zostało powołane na lata 2012-2015 Centrum Doskonałości Jean Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence). Decyzja ta jest wyrazem uznania dla jakości kształcenia i badań prowadzonych przez pracowników Katedry. Wyróżnienie przyznane przez Komisję Europejską ma charakter niezwykle prestiżowy – utworzone przy Katedrze Europeistyki UEP Centrum Doskonałości jest jednym z 12 powołanych decyzją KE w 2012 r. w całej Unii Europejskiej.

Kierownikiem Centrum jest prof. dr hab. Bohdan Gruchman, prof. zw. UEP wchodzący w skład europejskiego grona profesorów Jeana Monneta. Koordynatorem projektu, realizowanego od października 2012 do sierpnia 2015 r. został dr Grzegorz Mazur.

Zadaniem utworzonego Centrum jest promowanie wiedzy i badań w obszarze integracji europejskiej. W ramach przyznanego projektu przygotowywanych zostanie szereg publikacji z zakresu integracji europejskiej. Centrum będzie także odpowiedzialne za przygotowanie między innymi, planowanej na wiosnę 2014 r. konferencji naukowej podsumowującej 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Przeprowadzone zostaną także ‘lekcje europejskie’ dla uczniów szkół średnich i słuchaczy Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "Erga omnes" działającej przy naszym Uniwersytecie.