Prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy, prof. zw. UEP i dr Konrad Sobański z Katedry Finansów Międzynarodowych zostali laureatami XVI edycji Konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. Opracowanie, za które zostali nagrodzeni, to książka pt. "Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się". Wydana przez PWE - 2010.