Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 26 lutego 2013 r. nadał Panu dr hab. Piotrowi Banaszykowi, prof. nadzw. UEP  tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.