Dr Katarzyna Nawrot z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych otrzymała stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium przeznaczone jest dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym. Stypendium zostało przyznane na najdłuższy możliwy okres tj. 36 miesięcy.