Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała z dniem 17.12.2012 Wydziałowi Gospodarki Międzynarodowej uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.