Kierownicy Studiów Doktoranckich i Rada Doktorantów UEP mają zaszczyt zaprosić wszystkie zainteresowane osoby do udziału w V Środowiskowej Konferencji Doktorantów pt. "Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo", która odbędzie się 18 maja 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
 
Głównymi celami Konferencji są: dyskusja nad wynikami prac naukowo-badawczych oraz nawiązanie lub rozszerzenie współpracy doktorantów najlepszych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce.
 
Honorowy patronat nad konferencją objęli : J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia oraz organizacje doktoranckie -  Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Poznańskie Porozumienie Doktorantów
 
więcej( tu link www.gts.ue.poznan.pl )