Katedra Europeistyki wraz z Centrum Doskonałości Jean Monnet
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
oraz
Instytut Zachodni w Poznaniu

mają przyjemność zaprosić
na międzynarodową konferencję naukową

„Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu"

24-25 kwietnia 2014 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Blisko dekadę temu byliśmy świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w historii integracji europejskiej – rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych państw członkowskich, w tym o Polskę. Było to niezwykłe wydarzenie zarówno z perspektywy naszego kraju i regionu, jak i całego kontynentu, a jego ranga historyczna nadaje mu jedno z najważniejszych miejsc we współczesnej historii. Zbliżająca się 10. rocznica największego w historii UE rozszerzenia jest doskonałą okazją do dokonania podsumowań na temat jego następstw. Pragniemy, aby organizowana przez nas konferencja stała się okazją do analizy skutków oraz refleksji nad kondycją samego procesu integracji europejskiej i wyzwań, jakie stoją współcześnie przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.