Celem studiów jest przygotowanie:

  • pracowników instytucji UE i organizacji międzynarodowych,

  • specjalistów administracji krajowej i samorządowej w zakresie integracji europejskiej i współpracy z instytucjami UE,

  • przedsiębiorców i pracowników firm skutecznie konkurujących na Jednolitym Rynku Europejskim,

  • konsultantów, specjalistów i szkoleniowców w zakresie integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków pomocowych UE,

  • dyplomatów,

  • dziennikarzy specjalizujących się w tematyce integracji europejskiej.

Szczególny nacisk w programie studiów został położony na umiejętności przygotowania do pracy w firmach, szeroko rozumianym konsultingu oraz administracji. Absolwenci Studiów Europejskich wiedzą, jak działa rynek europejski, znają techniki marketingowe, wiedzą, jak zarządzać finansami przedsiębiorstwa, jak otrzymać i odpowiednio wykorzystać dofinansowanie z programów UE. Poznają rynek ubezpieczeń oraz podstawy bankowości. Znają także specyfikę pracy w instytucjach unijnych (procedury, lobbing) oraz administracji krajowej i samorządowej w Polsce, protokół dyplomatyczny i umieją przygotować korespondencję biznesową w językach obcych. Realizację założonych celów kształcenia gwarantuje doskonała kadra. Są to wykwalifikowani specjaliści z zakresu funduszy strukturalnych UE i funkcjonowania Unii Europejskiej (polityka konkurencji, regionalna, przemysłowa; rozwój przestrzenny; Jednolity Rynek Europejski; Unia Gospodarcza i Walutowa) nierzadko łączący przygotowanie teoretyczne i naukowe z praktyką gospodarczą.