• Wykłady prowadzone przez wybitnych znawców danej dziedziny,

  • Prezentacje multimedialne,

  • Interaktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne,

  • Konwersatoria,

  • Konsultacje z praktykami,

  • Laboratoria komputerowe,

  • Warsztaty,

  • Gry strategiczne,

  • Symulacje,

  • Case studies,

  • Seminaria.