Główne obszary badań prowadzonych w Katedrze tworzą cztery powiązane ze sobą pola badawcze, dotyczące:

  • teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego (badania dotyczą w szczególności obszarów pogranicza polsko – niemieckiego),

  • procesów integracyjnych Unii Europejskiej, przede wszystkim w zakresie polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, polityki konkurencji oraz funkcjonowania wspólnego rynku,

  • konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską w kontekście społecznym, gospodarczym i przestrzennym,

  • optymalnych obszarów walutowych.