Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami:

  • Jak działa Europa? Wybrane przedmioty: Teoria i praktyka integracji międzynarodowej, Integracja europejska, Prawo integracji europejskiej, System decyzyjny w UE, Współpraca transgraniczna, Infrastruktura procesów integracyjnych, Budżet UE (dochody, wydatki, fundusze pomocowe i strukturalne), Polityka gospodarcza krajów i Wspólnot Europejskich, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polityka przemysłowa i rolna, Polityka regionalna i fundusze pomocowe UE, Stosunki UE z krajami i rynkami rozwijającymi się.

  • Jak prowadzić firmę w zjednoczonej Europie? Wybrane przedmioty: Makroekonomia, Mikroekonomia, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Statystyka, Rachunkowość (i europejskie standardy rachunkowości), Przedsiębiorstwo na Wspólnym Rynku, Ochrona konkurencji i konsumenta w UE, Systemy podatkowe i ich harmonizacja w UE, Analiza finansowa operacji zagranicznych.

  • Jak zarządzać nowoczesnym państwem? Wybrane przedmioty: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Zarządzanie sferą publiczną w UE, Międzynarodowe stosunki polityczne, Współczesne systemy polityczne, Organizacje międzynarodowe.