• Wszelkie zaliczenia poprawkowe u dr Piotra Wybieralskiego odbędą się w poniedziałek 10.09. 2018r. o godz 8:30 w pokoju 1624 Altum
  • Egzamin poprawkowy (II poprawka) u prof. Pawła Śliwińskiego z Finansów Międzynarodowych odbędzie się 17.09, godz. 14:30 – 16:00 w sali 617Altum