Problematyka naukowo-badawcza Katedry: bilans płatniczy i mechanizmy dostosowawcze, międzynarodowe rynki walutowe i finansowe – dynamika i koniunktura, wahania koniunkturalne a międzynarodowe przepływy finansowe, zarządzanie finansami międzynarodowymi w przedsiębiorstwach, międzynarodowe inwestycje bezpośrednie i portfelowe, arbitraż, hedging i spekulacje na rynkach międzynarodowych, zarządzanie ryzykiem walutowym przy użyciu derywatów, kursy walutowe i międzynarodowy system walutowy, metody prognozowania trendów rynkowych na rynkach walutowych i finansowych.