W dniach 27-29 maja b.r. prof. dr hab. Marian Gorynia wziął udział w 61 Kongresie AIELF w Santiago w Chile. Profesor Marian Gorynia wraz z prof. dr hab. Krzysztofem Malagą zaprezentowali referat pt. 

"Pour une recherche économique efficace, Les changements de la compétitivité de l'économie polonaise dans l'économie mondiale  durant la période 1990-2017".









W dniu 24 maja b.r. prof. dr hab. Marian Gorynia wziął udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Panu prof.Jeffreyowi Sachsowi.




W dniach 13.05-18.05. w Katedrze gościli profesorowie - Prof. Alberto Frigierio z Almaty Management University oraz Prof. Thomas Steger z Regensburg University. Profesorowie przeprowadzili zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego i drugiego stopnia  na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.