Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjnosci Międzynarodowej (od 2012 roku: Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej) została utworzona z dniem 1 września 2006r., na podstawie Uchwały Senatu nr 74 (2005/2006) z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie utworzenia Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, oraz Zarządzenia Rektora AE w Poznaniu nr 11 (2006) z dnia 29 sierpnia 2006r.


Problematyka badawcza Katedry:

  • uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej na poziomie mikroekonomicznym (przedsiębiorstwa), mezoekonomicznym (branże, sektory, gałęzie, regiony) i makroekonomicznym (polityki gospodarcze państw i ugrupowań integracyjnych)
  • strategie internacjonalizacji i globalizacji firm, branż, regionów i gospodarek narodowych
  • wpływ polityki gospodarczej na międzynarodową współpracę gospodarczą