Literatura podstawowa
 1. Akerlof G.A., Shiller R.J., 2009, Animal Spirits: How Human Psychology Drives the   Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 2. Ariely D., 2009, Potęga irracjonalności. Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 3. Ariely D., 2009, The End of Rational Economics, Harvard Business Review, July-August.
 4. Arino A., Ring P.S., 2010, The role of fairness in alliance formation, Strategic Management Journal, vol. 31, nr 10, ss. 1054-1087.
 5. Ashraf N., Camerer C.F., Loewenstein G., 2005, Adam Smith, behavioral economist, “Journal of Economic Perspectives”, nr 3.  
 6. Axelrod R, 1984, The Evolution of Cooperation, Penguin Books, London.
 7. Axelrod R, 1997, The Complexity of Cooperation, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 8. Beinhocker E.D., 2007, The Origin of Wealth. The Radical Remaking of Economics and What It Means for Business and Society, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 9. Camerer C.F., Loewenstein G., 2002, Behavioral Economics: Past, Present, Future.
 10. Camerer C.F., Loewenstein G., Prelec D., 2005, Neuroeconomics: how neuroscience can inform economics, Journal of Economic Literature, vol.43, March, ss. 9-64.
 11. Cialdini R. B., 2016, Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 12. Darwin C., 2009. O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, Jirafa Roja, Warszawa 2009.
 13. Gawłowski S., Mruk H., 2016, Przywództwo. Teoria i praktyka, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 14. Gintis H., 2007. A framework for the unification of the behavioral sciences, Behavioral and Brain Sciences, 30. 
 15. Haidt J., 2014, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, Smak Słowa, Sopot.
 16. Hawkins D. R., 2012, Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania, VIRGO, Warszawa.
 17. Kahneman D., Tversky A., 1979. Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk, Econometrica, vol. 47, nr 2, ss. 263-291.
 18. Kahneman D., Slovik P., Tversky A., 1982. Judgment under Uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 19. Kahneman D., 2012. Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 20. Kornai J., 1973. Anti-equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1973.
 21. Maslow A., 1954/2006. Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Nelson R.R., Winter S.G., 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 23. Nelson R.R., 2005. Perspectives on technological evolution, The Evolutionary Foundations of Economics, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 24. Nisbett R. E., 2016, MINDWARE. Narzędzia skutecznego myślenia, Smak Słowa, Sopot.
 25. Popper K.R., 2002. Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa.
 26. Schumpeter J.A., 1934/1960. Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 27. Schumpeter J.A., 1942/1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.
 28. Smith A., 1989. Teoria uczuć moralnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 29. Smith A., 2007. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Tapscott D., Williams A.D., 2006. „Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything”, Portfolio, New York.
 31. Thaler R.H., Sunstein C.R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2013.
 32. Wilson E.O., 2002. Konsiliencja. Jedność wiedzy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 33. Witt U., 2008. What is specific about evolutionary economics?, Journal of Evolutionary Economics, nr 18.
 34. Wojtyna A., 2008. Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu, Ekonomista, nr 1.
 35. Zak P.J., Knack S., 2001. Trust and Growth, The Economic Journal, vol.111, nr 470, ss. 295-321.
 36. Zak P.J. et al., 2005. The neuroeconomics of distrust: sex differences in behavior and physiology, The American Economic Review, vol.95, nr 2, ss. 360-363.

Prace uczestników seminarium
 1. Błaszak M., 2013, Ekotypy poznawcze człowieka. Przyczynek do kognitywistycznej teorii podmiotu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Budzicz Ł., 2012, Znaczenie myślenia ewolucyjnego we współczesnej psychologii, „Nauka”, nr 3, ss. 91-118.
 3. Kaszycka K.A., 2009, Pochodzenie i ewolucja człowieka, „Kosmos”, tom 58, nr 3–4, ss. 559–570.
 4. Polowczyk J., 2009. Przyczynek do ewolucji nauk ekonomicznych na przykładzie ekonomii i nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 2.
 5. Polowczyk J., 2009. Podstawy ekonomii behawioralnej, „Przegląd Organizacji”, nr 12.
 6. Polowczyk J., 2010. Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, „Ekonomista”, nr 4.
 7. Polowczyk J. 2012, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 8. Polowczyk J., 2013. The hunter’s dilemma as a cornerstone of strategic competition
 9. Polowczyk J., 2014, Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol.2, nr 2.
 10. Wiewiorowski J., 2012 Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji", Poznań.

Czasopisma
 1. Journal of Evolutionary Economics
 2. Journal of Evolutionary Studies in Business