• 2009 -  magister stosunków międzynarodowych o specjalności wschodoznawstwo, Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu,
  • 2010 - specjalizacja z zakresu administracji państwowej w ramach studiów podyplomowych "Administracja- Orgzanizacja i Zarządzanie" , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • 2011 - specjalista ds. administracyjnych, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Marketingu Międzynarodowego oraz Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • 2015 - sekretarz czasopisma "Economics and Business Review"
  • 2019 - koordynator I Sekretariatu Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
  • języki obce: angielski, rosyjski