Wybrane publikacje
 • Praca doktorska pt. „Programowanie rozwoju gmin wiejskich w procesie integracji Polski z Unią Europejską” obroniona w grudniu 2003 roku.
 • Rola zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski; badania prowadzone pod kierownictwem Prof. dr hab. L. Wojtasiewicz 2005-2006. Publikacje
 • Die Agrarpolitik Polens zum EU Beitritt. Umstrukturierungen in der Wojewodschaft Szczecin; [w:] F. Walk, B. Gruchman (red.) Bausteine der europeaischen Integration. Regionale und kommunale Entwicklungspolitik; Institut fuer Kommunalpolitik und Landentwicklung, Berlin 1998; s.125-126.
 • Recenzja książki Stanisława Korenika „Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska” [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”; zeszyt 3-4, 1999; Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań 1999; s.295-296.
 • Rozwój gmin wiejskich w procesie integracji Polski z Unią Europejską (wybrane problemy) [w:] Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków – materiały konferencyjne Poznań 2001, 15-16 listopada 2001 roku; wydawnictwo AE, 2001; s. 188-203.
 • Implikacje globalizacji dla polskiej wsi – [w:] J. Tarajkowski, S. Jankiewicz (Re.) Dobre i złe strony transformacji w Polsce (wybrane problemy); Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyt Naukowy nr 24, Poznań 2002 s. 131-142.
 • Zastosowanie wybranych metod programowania rozwoju przedsiębiorstw w planowaniu rozwoju gminy, [w:] M. Adamowicz (red.); Strategie rozwoju lokalnego; Materiały konferencji z 2002 roku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie 2002; s. 109-121.
 • Wykorzystanie funduszy unijnych w gminach wiejskich Wielkopolski; [w:] E. Małuszyńska (red.); Regiony w procesie integracji europejskiej, Materiały Konferencyjne; Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania (WSMiZ) w Lesznie, Poznań-Leszno 2005; s. 199-210.
 • Polityka państwa wobec wsi i rolnictwa, [w:] J. Tarajkowski (red.); Polityka gospodarcza: studia i przypadki; Poznań: Gramond Oficyna Wydawnicza, 2005; s. 242-252.
 • Regionalne czynniki rozwoju przedsiębiorstw, [w:] L.Wojtasiewicz (red.) Rola zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski, Wydawnictwo Bogucki, Poznań 2006.
 • Fostering education in Entreprenurship, ed. Marina Debic, Maciej Pietrzykowski.