Czasopisma recenzowane:

 • Trąpczyński, P., 2013, Factors affecting foreign subsidiary performance: a discussion of the foreign direct investment theory and empirical evidence, Poznan University of Economics Review, Vol. 13, No 2, s. 47-64.
 • Trąpczyński, P., Wrona, T., 2013, From going international to being international - strategies for international competitiveness, Poznan University of Economics Review, Vol. 13, No 1, s. 89-114. 
 • Wrona, T., Trąpczyński, P., 2012, Re-explaining international entry modes – interaction and moderating effects on entry modes of pharmaceutical companies into transition economies, European Management Journal, Vol. 40, Iss. 4, s. 295–315, Impact factor 0,795.
 • Trąpczyński, P., 2012, Czego menedżerowie mogą nauczyć się od przedsiębiorców?, Recenzja książki Thomasa Blekmana "Corporate Effectuation. What managers should learn from entrepreneurs!", Marketing i Rynek, nr 3/2012, s. 34-36.
 • Trąpczyński, P., 2010, Strategie wejścia koncernów farmaceutycznych na rynki krajów transformacyjnych, Marketing i Rynek, nr 5/2010, s. 22-27.

Rozdziały w monografiach naukowych:

 • Wrona, T., Trąpczyński, P., 2012, Dynamik internationaler Markteintrittsstrategien – Die Interaktion von Risiko-Potenzial-Bewertungen am Beispiel pharmazeutischer Unternehmen, w: Zentes, J. (red.), Markteintrittsstrategien – Dynamik und Komplexität, Tagungsband der Wissenschaftlichen Kommission Internationales Management 2011, Gabler, Wiesbaden, s. 124-152

Working Papers:

 • Trąpczyński, P., 2013, The theory of foreign direct investment and foreign subsidiary performance, Working Paper No. 02/2013, Faculty of International Business and Economics, Poznan University of Economics, s. 1-19.
 • Trąpczyński, P., Wrona, T., 2012, Driving firm competitiveness in the internationalisation process - evidence from selected case studies, Working Paper No. 10/2012, Faculty of International Business and Economics, Poznan University of Economics, 1-27.

Referaty konferencyjne opublikowane:

 • Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., Wolniak, R., 2013, Overview and Evaluation of Policy Measures Supporting Outward FDI: The Case of Poland, w: Kaynak, E., Harcar, T., 2013, Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness: Private and Public Sector Challenges, International Management Development Association, s. 108-115.
 • Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., Wolniak, R., 2012, A Multi-Case Study of Polish Firms Venturing Abroad via FDI, European International Business Academy, Brigthon, Wielka Brytania, 7-9.12.2012. 
 • Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., Wolniak, R., 2012, FDI of Polish Firms: A Case Study Approach, w: Kaynak, E., Harcar, T., 2012, Global competitiveness in a time of economic uncertainty and social change: current issues and future expectations, International Managment Development Association, Hummelstown, s. 432-439.

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 • Trąpczyński, P., 2012, FDI performance of Polish firms: the role of firm- and host-country determinants, and entry modes, referat w ramach COST-EIBA/EIASM Doctoral Think Tank, Brigthon, Wielka Brytania, 6.12.2012. 
 • Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., Wolniak, R., 2012, The determinants of location choice in the internationalization process of Polish companies: a qualitative study, konferencja pt. „Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw. Podstawy teoretyczne, metodologiczne i rezultaty badań”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 23.11.2012.
 • Wrona, T., Trąpczyński, P., 2011, Markteintrittsstrategien von Pharmaunternehmen in Übergangsländern, Jahrestagung der Wissenschaftlichen Kommission Internationales Management 2011, Saarbrücken, Niemcy, 18.2.2011.
 • Trąpczyński, P., 2011, The dynamics of the international market exit process - an explorative study, Nachwuchsworkshop, Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, Saarbrücken, Niemcy, 17.2.2011.

Referaty przyjęte na konferencje naukowe:

 • Trąpczyński, P., 2012, Uwarunkowania efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych - krytyczny przegląd literatury i kierunki dalszych badań, konferencja pt. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 7.12.2012.

Publikacje w prasie:

 • Trąpczyński, P., 2012, Menedżerowie aptek jako przedsiębiorcy, Manager Apteki, nr 3/12 s. 66-68.
 • Trąpczyński, P., 2011, Znaczenie generycznych leków OTC, Manager Apteki, nr 8/11, s. 62-64.
 • Trąpczyński, P., 2011, Niemiecki hurt farmaceutyczny, Manager Apteki, nr 1/1, s. 65-67.
 • Trąpczyński, P., 2010, Innowacje na rynku OTC, Manager Apteki, nr 10/10, s. 11-13.
 • Dąbrowski, A., Trąpczyński, P., 2008, Raport z Francji, Manager Apteki, nr 7/08, s. 65-66.