Monografie autorskie

-        „Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw”, Difin, Warszawa 2013, ss. 211, ISBN: 978-83-7641-977-0.

-         „Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2007, 315 s, ISSN 1642-3119, ISBN 978-83-7417-265-3

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

-        Rozdział: „Strategic Management Games from the perspective of a business trainers”, w: “The Strategic Management Virtual Game Method In Business Education”, red. Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, IUSatTAX, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-62682-24-9, ss. 77-93.

 

-        Rozdział “The Significance of Research and Development Activity in Respect of the Dynamics of Entrepreneurship in Polish Regions”, in: “Entrepreneurship and Innovation”, red. Marina Dabic, Vojko Potocan, University of Zagreb, University of Maribor, Zagreb, Maribor, 2012, ISBN 978-961-6802-09-3, 978-953-6025-52-7, ss. 101-113.

-        Rozdział “The case study method in entrepreneurial and managerial education in knowledge-based economy”, w: “The case study method in business education”, red. Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktiene, Trevor Williamson, 2012, ss. 25-38, ISBN 978-83-63400-38-5.

-        Rozdział “YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUIDEN KEHITYS” (tłumaczenie tytułu: Rozwój sektora prywatnego w sektorze usług społecznych), współautor Timo Toikko, w: „Julkiset Sosiaalipalvelut Muutoksessa” red. Minna Zechner, Anja Mantylan Rahasto, Seinajoki, ISBN 978-952-67733-0-8, 2012, ss. 9-28.

-        Rozdział: „10 zasad planowania biznesu”, w: „Przez drogi i bezdroża Przedsiębiorczości Akademickiej”, publikacja Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011, ss. 28-35.

-        Rozdział “Teaching entrepreneurship – an example from the Poznan University of Economics”, współautor Barbara Jankowska, w: “FOSTERING EDUCATION OF ENTREPRENEURSHIP”, red. Marina Dabić, Maciej Pietrzykowski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2011, ss. 99-112.

-        Monografia “Internationalization, Innovativeness and Growth of Modern Enterprises”, ICAN Sp. z o.o. (wydawca Harvard Business Review Polska), Warszawa 2010, ISBN: 978-83-932054-0-0, ss. 97, (współautorzy: Wirginia Doryń, Jiri Franek, Bernhard Lobmayr, Jindra Peterkova, Błażej Prusak, Christopher Stehr, Aneta Sobiechowska-Ziegert, Julita Wasilczuk, Krzystof Zięba), chapter 6: „Innovation and the rates of creation and bankruptcy of enterprises – a regional approach”.

-        Rozdział „Entrepreneurship – a theoretical approach”, w: „Entrepreneurial Tissue and Regional Economy. Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions”, red. nauk. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, ss. 11-25, ISBN 978-83-7417-358-2, nagroda rektorska zespołowa I stopnia w 2009 J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

-        Rozdział „Characteristic of entrepreneurial tissue of Wielkopolska nad Pomorze regions”,  w: „Entrepreneurial Tissue and Regional Economy. Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions”, red. nauk. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, ss. 83-92, ISBN 978-83-7417-358-2,

-        Rozdział „Mikroekonomiczna rola przedsiębiorcy”, w: „Zachowania rynkowe w teorii i praktyce”, red. nauk. Danuta Kopycińska, Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ss. 30-39, ISBN 978-83-60903-44-5.

-        Rozdział “Innovation entrepreneurship and economic growth – evidence from Polish regions”, w: „Actas de la IX Reunion de Economia Mundial”, red. S.M. Ruesga i in., Sociedad de Economía Mundial, Madryt, 2007, ISSN 1887-9489, ss. 1169-1183, współautor M. Rekowski.

-               Rozdział „Przedsiębiorczość jako odpowiedź na wykluczenie z rynku pracy. Na podstawie aktywności ekonomicznej kobiet w Polsce”, w: „Humanizacja pracy wobec wyzwań transformacyjnych i cywilizacyjnych”, red. nauk. Danuta Walczak – Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock, 2005, ISBN 83-89416-56-5, ss. 103 – 118.

-               Rozdział „Dobrowolny czy wymuszony charakter bezrobocia w Polsce”, w: „Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy”, red. nauk. S. Pangsy -  Kania i G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2005, ISBN 83-89786-29-X, ss. 83 – 96.

-               Rozdział „Bezrobocie koniunkturalne w Polsce”, rozdział w: „Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne”, red. nauk. Stefan Krajewski, Leszek Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2004, ISBN 83-7171-745-8, ss. 237 – 253.

-               Rozdział “Macroeconomic Policy and Cyclical Unemployment: Empirical Evidences from Poland”, rozdział w: “Unification of European Economies: Opportunities and Threats”, red. nauk. Michał Kruszka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, ISBN 83-89069-71-7, ss. 335 – 343.

-               Rozdział „Wskaźniki jakościowe testu koniunkturalnego dla przemysłu przetwórczego jako wskaźniki wyprzedzające”, rozdział w: „Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce”, red. nauk. Marek Rekowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2003, ISBN 83-89224-67-4, ss. 114 – 162.

-               Rozdział „Analiza regularności wahań wskaźników koniunktury w przemyśle” współautor Wiesław Łuczyński, w: praca zbiorowa pod red. prof. M. Rekowskiego pt. „Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych”, Poznań 1997, ss. 241-256.

-               Rozdział „Indentyfication of Business Fluctuation in Polish Manufacturing Industry”, Selected papers of 23rd CIRET conference; Helsinki 1997, red. K. Oppenländer (i in.), München: IFO, 1997, ss. 17-27, współautor prof. dr hab. Wiesława Przybylska – Kapuścińska.

-               Rozdział „Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w polskim przemyśle przetwórczym w latach 1992 – 1995”, w: praca zbiorowa pod red. prof. M. Lubińskiego pt. „Koniunktura gospodarcza w Polsce - poszukiwanie teorii”, Warszawa 1996, ss. 96-113.

 

Artykuły

 

-        “Entrepreneurship in Relation to the Competitive Potential and Position of Economies – a Regional Approach Based on Polish Provinces”, Theory, Methodology, Practice 'Club of Economics in Miskolc’, vol. 10, no 1, 2014,ss. 9-20.

 

-        “Studium przypadku jako metoda nauczania studentów ekonomii i zarządzania”, współautor: Maciej Pietrzykowski, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 1(96)/14, 2014, ss. 81-94.

 

-        „Business collaboration with universities as an example of corporate social responsibility – a review of case study collaboration methods” POZNAŃ UNIVERSITY OF ECONOMICS REVIEW, vol. 14 no 1, 2014, ss. 20-30.

 

 

-        “Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej”, Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13(26), ss. 303-325.

 

-         “Entrepreneurial processes in new company creation – an examination of private companies in the social service sector”, współautor: Timo Toikko, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 2014, vol. 8(3), ss. 198-216.

 

-        “Business Trainers’ Competences as a Barrier to Using the Case Study Method in Teaching Entrepreneurship”, współautor: Maciej Pietrzykowski, Slovak Scientific Journal, Management: science and education, vol. 2. No 2, 2013, ss. 19-25

 

-        “Innovation as a factor in regional development: the evidence from Poland”, Interdisciplinary Studies Journal, vol. 2, no. 4, 2013, ss. 9-23.

-        Female entrepreneurship in Poland”, Poznan University of Economics Review, vol. 13, no 1, 2013, ss. 115-130.

-        “Entrepreneurship and sustainability: do they have anything in common?”, Poznań University of Economics Review, vol. 12, no. 1, 2012, pp. 5-16.

-        „The influence of knowledge-based innovation on the entrepreneurial outcomes”, International Journal of Transitions and Innovation Systems, 2012, vol. 2, no. 1, pp. 91-110.

-        „Entrepreneurial orientation versus the sustainability and growth of business clusters” współautor: Barbara Jankowska, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka (Research on enterprise in modern economy – theory and practice), no 1/2012, ss. 5-14.

-        “Struktura sektora przedsiębiorstw w województwach jako czynnik wpływający na tworzenie i upadek firm”, Studia Regionalne i Lokalne, 1(43)/2011, ss. 81-96.

-        „Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy w Polsce - ujęcie regionalne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 193 pt. „Przedsiębiorczość i rozwój firm”, red. Nauk. Hanna Mizgajska, ss. 11-27, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-603-3 (2011).

-        „Orientacja przedsiębiorcza a zrównoważony rozwój organizacji”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 199 pt. „Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami”, red. nauk. Piotr Bartkowiak, ss. 9-18, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-642-2 (2011).

-        “Kształcenie uniwersyteckie jako czynnik wpływający na przedsiębiorczość” – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 215 pt. „Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, red. Nauk. Małgorzata Kokocińska, ss. 71-87, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-671-2 (2011).

-        „Motywacje przedsiębiorcze w czasie cyklu koniunkturalnego”, Przegląd Organizacji, 2(841)/2010, ss. 20-23.

-        „Sytuacja na rynku pracy jako czynnik popychający do przedsiębiorczości – weryfikacja empiryczna na przykładzie Polski”, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 132 (2010), pt. „Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, red. nauk. Aleksandra Gaweł, ss. 27-42, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-465-7.

-        „Aktywność przedsiębiorcza a sytuacja ekonomiczna firm”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1(720)/2010, ss. 86-92.

-        „The relationship between entrepreneurship and unemployment in the business cycle” Journal Of International Studies, vol. 3, No. 1, 2010, ss. 59-69.

-        „Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych a ich wyniki ekonomiczne”, Przegląd Organizacji, 12(851)/2010, ss. 19-22.

-        „Czynniki wpływające na przetrwanie lub upadek przedsiębiorstwa”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9(728)/2010, ss. 3-11.

-        „Przedsiębiorczość – wykorzystanie czy kreacja sytuacji rynkowej”, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 113 (2009), , pt. „Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Teoria i praktyka”, red. nauk. Katarzyna Gabryelczyk, Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar, ss. 113-132, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-373-5. (nagroda rektorska zespołowa II stopnia w 2009).

-        „Wpływ przedsiębiorczości na rozwój gospodarczy regionu”, Optimum. Studia ekonomiczne, nr 2 (42)/2009, ss. 92-107.

-        „Przedsiębiorca w tworzeniu i rozwoju firmy”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, współautor Alicja Hadryś, nr 3(4)/2007, ss. 65-70.

-               „Oddziaływanie polityki fiskalnej na przedsiębiorczość na przykładzie gospodarki polskiej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3/2007, ss/119 – 134.

-               „Kredyty i oszczędności w kształtowaniu przedsiębiorczości”, Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 94 pt. „Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”,  red. E.Czerwieniec, 2007, ss. 24-40, ISSN 1641-2168, ISBN 978-83-7417-258-5.

-               „Sytuacja koniunkturalna w przemyśle motoryzacyjnym na tle przemysłu przetwórczego”, Logistyka, 2/2007, ss. 14 – 17, współautor Jacek Jankiewicz.

-               „Business Survey Data as the Basis of Employment Forecasting”, Zeszyt Naukowy nr 70 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu pt. “Business Tendency Survyes at the Poznań University of Economics”, red. J. Garczarczyk i M. Rekowski, Poznań 2006, ss. 127 – 144.

-               ”Wpływ wynagrodzeń za pracę i zysków na przedsiębiorczość w świetle teorii wyboru zajęcia zawodowego”, Współczesne Zarządzanie, 1/2006, ss. 69 – 81.

-               „Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”, Przegląd Organizacji, 2005, nr 5 (784), ss. 16 – 19.

-               „Forecasting Labour Market Situation on the Basis of Business Survey Data”, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 75, 2005, ISSN 0866-9503, ss. 182 – 201.

-               „Wiek i wykształcenie osób pracujących jako determinanty przedsiębiorczości w Polsce”, Humanizacja Pracy, nr 1 (217) 2004, vol. 217, ss. 55-68.

-               ”Implikacje dla polityki fiskalnej wynikające z koniunkturalnych wahań bezrobocia w Polsce”, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1(21)/2004, ss. 63-78.

-               „Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej na podstawie wskaźników jakościowych testu koniunkturalnego”, Wiadomości Statystyczne, nr 6(517)/2004, ss. 19 – 35.

-               „Stabilizacja cyklu koniunkturalnego w Polsce przy użyciu narzędzi polityki fiskalnej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2/2004, vol. LXVI, ss. 145-161.

-               „Efekt wypierania wydatków prywatnych przez wydatki publiczne poprzez rynek kredytowy jako zaburzenie skuteczności polityki fiskalnej w stabilizacji cyklu koniunkturalnego na przykładzie Polski”, Bank i Kredyt, nr 7/2004, vol. XXXV, ss. 15 – 24.

-               „Zatrudnienie i wydajność pracy w polskim przemyśle w cyklu koniunkturalnym” –Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ZN nr 47 pt. „Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, 2004, ss. 63 – 82.

-               „Sytuacja na rynku pracy a przedsiębiorczość w Polsce”, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5/2004 (5/4), ss. 21-33.

-               „Determinanty popytu na pracę w świetle opinii przedsiębiorstw uzyskiwanych metodą testu koniunkturalnego”, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 1/2004, ss. 5 – 19.

-               „Ryzyko gospodarcze i jego ubezpieczenie a przedsiębiorczość”, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2004, nr 4(24), ss. 85 – 98.

-               “Modelling Employment in Poland: a Quantitative vs Qualitative Approach”, Emergo, vol. 11. No 3, 3(41) 2004, współautor Małgorzata Kokocińska, ss. 2 – 14.

-               „Koniunkturalne aspekty bezrobocia w Polsce”, Polityka Społeczna, nr 1 (346)/2003, ss. 8-11

-               „Wpływ wahań koniunkturalnych na bezrobocie w Polsce”, Gospodarka Narodowa, nr 3 (139)/2003, ss. 55-67

-               „Dynamika ofert miejsc pracy w Polsce”, Rynek Pracy, nr 4 (136)/2003, ss. 104 – 113.

-               „Koniunkturalna zmienność zatrudnienia w działach gospodarki polskiej”, Ekonomia (Uniwersytet Warszawski), nr 12/2003, ss. 96 – 108.

-               „Właściwości zachowania się wielkości ekonomicznych w czasie cyklu koniunkturalnego w Polsce”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXI, zeszyt 2/1999, ss. 169-183.

-               „Polityka antycykliczna państwa jako narzędzie stabilizacji gospodarczej”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 4(11)/1998, ss. 33-51.

-               „Polska koniunktura w przemyśle przetwórczym a współczesny cykl koniunkturalny”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, nr 2(4)/1998, ss. 7-14.

-               „Koniunktura w polskim przemyśle przetwórczym na tle wahań gospodarek wysoko rozwiniętych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2/1997, ss. 111-125,

-               „Wpływ wahań powtarzających się i nieregularnych na zmienność wskaźników ekonomicznych”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 4/1997, ss. 85-94.

Redakcja naukowa pojedynczych publikacji

-        Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 132 (2010), pt. „Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-465-7, 231 s.

-        Monografia “The case study method in business education”, red. Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktiene, Trevor Williamson,2012, ss. 25-38, ISBN 978-83-63400-38-5, 115 s.

-        Poznan University of Economics Review, numer vol. 13, no. 1, 2013, współedytor: Timo Toikko."The Strategic Management Virtual Game Method In Business Education”, red. Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, IUSatTAX, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-62682-24-9