Autorska monografia:

 • Hipotezy formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

Redakcja naukowa książek i materiałów konferencyjnych:

 

 • Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland (redakcja wraz z S. Letza i C. Wihlborg), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, ss. 339.
 • Dimensions of Competitiveness (redakcja wraz z B. Jankowską i M. Pietrzykowskim), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, , ss. 149.
 • Corporate Governance and Institutions: A Pan-European Perspective (redakcja wraz z S. Letza), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2006, ss. 279.
 • Financial Reform and Institutions, redaktor naukowy (wraz z S. Letza) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, (ss. 195).
 • Foreign Banks and Economic Transition, (redakcja wraz z R. Lensinkiem i V. Venselem), Working Paper Series, Department of Economic Policy and Development Planning, The Poznań University of Economics, Poznań 2002.
 • Papers of the 5th Conference on Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: The Impact of Foreign Banks' Entry, (redakcja wraz z R. Lensinkiem i V. Venselem), Working Papers in Economics of Tallinn Technical University (TTUWPE, No. 02/65 - 02/90). Tallinn: Department of Economics at TTU, 2002.
 • Foreign Banks and Economic Transition, (redakcja wraz z R. Lensinkiem i V. Venselem), Working Paper Series, Department of Economic Policy and Development Planning, The Poznań University of Economics, Poznań 2002.
 • Papers of the 5th Conference on Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: The Impact of Foreign Banks’ Entry (redakcja wraz z R. Lensinkiem i V. Venselem), Working Papers in Economics of Tallinn Technical University (TTUWPE, No. 02/65 – 02/90). Tallinn: Department of Economics at TTU, 2002.
 • Corporate Governance and Institutions: A Pan-European Perspective (redakcja wraz z S. Letza), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2006, ss. 279. 

Artykuły i udziały w pracach zbiorowych:

 • Introduction (wraz z S. Letza), w: Financial Reform and Institutions, (T. Kowalski and S. Letza red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, (s. 5-8).
 • The Political and Functional Independence of the National Bank of Poland, w: Financial Reform and Institutions, T. Kowalski i S. Letza red.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, (s. 9-22).
 • The Banking Law of August 29, 1997 vs. Efficiency and Stability of the Polish Banking Sector, w: Financial Reform and Institutions, T. Kowalski i S. Letza red.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, (s. 23-45).
 • Central banks in European emerging market economies in the 1990s, Banca Nationale Del Lavoro Quarterly Review, March 2000, (s. 45-70).
 • Operational Efficiency of the Polish and Estonian banks in 1994-1997 (wraz z A. Aarma, D. Staniszewską, C. Wihlborgiem i V. Venselem), CERGU Project Report Series, no. 00:7, July 2000, (ss. 47).
 • Pozwolić bankom upaść, (C. Wihlborgiem; 60%, Tadeusz Kowalski 40%), Bezpieczny Bank, 2000 (1), (s. 21-32).
 • Systemic risk and capital adequacy: Has the Basel Committee adopted the right approach? (S. Letza i A. Gottron), Journal of European Financial Services, (July) 2000, vol. 3, no. 3.
 • Poland: A successful transition to budget sustainability (wraz z Ch. Greenem i M. Holmsem), Economic Research Paper no. 00/3, Department of Economics, Loughborough University, 2000 (March), (ss. 34), poprawiona wersja opublikowana w Emerging Markets Review, 2001, vol. 2, ss. 160-182.
 • Introduction, (wraz z R. Lensinkiem and V. Venselem), w: Foreign Banks and Economic Transition, T. Kowalski, R. Lensink and V. Vensell eds., Working Paper Series, Department of Economic Policy and Development Planning, The Poznań University of Economics, Poznań 2002.
 • The Role of Foreign Banks in Corporate Governance in European Emerging Market Economies, (wraz z E. Kraft, A Mullineux i Clas Wihlborg), w: Foreign Banks and Economic Transition, T. Kowalski, R. Lensink and V. Vensel eds., Working Paper Series, Department of Economic Policy and Development Planning, The Poznań University of Economics, Poznań 2002, (ss. 147-156).
 • Banki w Polsce a perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej, w: Bank, kwiecień 2002, ss. 56-57.
 • Introduction, (wraz z R. Lensinkiem and V. Venselem), w: Papers of the 5th Conference on Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: The Impact of Foreign Banks' Entry, Working Papers in Economics of Tallinn Technical University (TTUWPE, No. 02/65 - 02/90). Tallinn: Department of Economics at TTU, 2002.
 • The Role of Foreign Banks in Corporate Governance in Central and East European Countries. The Case of Croatia, Estonia and Poland (wraz z E. Kraft, A. Mullineux, V. Vensel, and C. Wihlborg). w: T. Kowalski, R. Lensink and V. Vensel, eds., Papers of the 5th Conference on Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: The Impact of Foreign Banks' Entry. Working Papers in Economics of Tallinn Technical University (TTUWPE, No. 02/65 - 02/90). Tallinn: Department of Economics at TTU, 2002, pp. 159-170 (TTUWPE No. 02/76).
 • Bankruptcy Procedures, Corporate Governance and Banks' Credit Policy in Estonia, and Poland: First Results, (wraz z E. Kraft, A. Mullineux, V. Vensel, and C. Wihlborg), w: T. Kowalski, R. Lensink and V. Vensel, eds., Papers of the 5th Conference on Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: The Impact of Foreign Banks' Entry. Working Papers in Economics of Tallinn Technical University (TTUWPE, No. 02/65 - 02/90). Tallinn: Department of Economics at TTU, 2002, pp. 171-176 (TTUWPE No. 02/77).
 • Motives of Foreign Banks' Entry into the Transitional Economies: The Comparative Empirical Evidence from Estonia and Poland, (wraz z J. Uiboupin and V. Vensel)., w: T. Kowalski, R. Lensink and V. Vensel, eds., Papers of the 5th Conference on Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: The Impact of Foreign Banks' Entry, Working Papers in Economics of Tallinn Technical University (TTUWPE, No. 02/65 - 02/90). Tallinn: Department of Economics at TTU, 2002, pp. 177-190 (TTUWPE No. 02/78).
 • Oczekiwania racjonalne w sensie J.F. Mutha i nowa klasyczna makroekonomia, w: Wokół inflacji. Fetysz czy ograniczenie rozwoju, pod redakcją J. Tarajkowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2002, ss. 123-146.
 • H.A. Simon's Bounded Rationality Hypothesis and Expectation Formation, the Poznan University of Economics Review, 2002, vol. 1, no. 2.
 • The Efficiency of the Warsaw Stock Exchange: The First Years 1991-1996, (wraz z F.P. Wheeler, C.W. Neale, and S. Letza), the Poznan University of Economics Review, 2002, vol. 1, no. 3.
 • Bankruptcy Procedures, Corporate Governance and Banks' Credit Policy in Croatia, Estonia and Poland, T. Kowalski, E. Kraft, A. Mullineux, V. Vensel, and C. Wihlborg, The 9th Dubrownik Economic Conference, Banking and Financial Sector in Transition and Emerging Market Economies, organized by the Croatian National Bank, Dubrovnik, June 26-28, 2003
 • Predicting Corporate Failure: How Useful are Multi-Discriminate Analysis Models (wraz z S. Letza i L. Kalupa), the Poznan University of Economics Review, 2003, vol. 3, no. 2
 • What Makes Bankruptcy Law Work? Foreign Bankers’ Perceptions in Croatia, Estonia and Poland, (with Evan Kraft (Croatian National Bank), Andrew Mullineux (Birmingham University), Vello Vensel (Tallinn University of Technology), and Clas Wihlborg (Copenhagen Business School), In: Integration of Financial Sectors of Baltic States into the European Union: Challenge and Experience, Editors: Mart Sõrg and Vello Vensel, Tallinn 2004.
 • Impact of Foreign Banks’ Entry into the Central and Eastern European Banking Market: Comparative Empirical Evidence, (with Gediminas Dubauskas (Vilnius University/GJZ War Academy of Lithuania), Janek Uiboupin (Tartu University), and Vello Vensel (Tallinn University of Technology), In: Integration of Financial Sectors of Baltic States into the European Union: Challenge and Experience, Editors: Mart Sõrg and Vello Vensel, Tallinn 2004.
 • Role of Foreign Banking Institutions in the European Union’s New Financial Markets, (wraz z Vello Vensel oraz Gediminas Dubauskas), Ekonomika, 70/2005, Vilnius University.
 • Development of Legal Environments in the EU New Member States. The Case of Estonia and Poland, (wraz z Vello Vensel oraz Clas Wihlborg), paper presented at Tallinn Technical University Conference on Development and Convergence of Financial Sector of New EU Members, Tallinn, 16-20 November, 2005.
 • Polityka gospodarcza a opóźnienia, w: Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, pod red. Jerzego Tarajkowskiego, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, s. 74-111.

 • Dyskusja nad kondycją Programów MBA (wraz ze Stanem Smitsem), Harvard Business Review Polska, Brief, Edukacja Menedżerska, maj 2006, s. 10.

 • Overwiev, (wraz z S. Letza), w: Corporate Governance and Institutions: A Pan-European Perspective (redakcja wraz z S. Letza), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2006, s. 5-7.

 • FDI into the Banking Sectors in Emerging Markets. Evidence on Corporate Governance and Credit Policy in Croatia, Estonia and Poland, (wraz z E. Kraft, A. Mullineux, V. Vensel oraz C. Wihlborg), w: Corporate Governance and Institutions: A Pan-European Perspective (redakcja wraz z S. Letza), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2006, s. 115-139.

 • Powiązania przedsiębiorstw z dostawcami i odbiorcami, w: Rola Zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski, pod. red. L. Wojtasiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Centrum badania Gospodarki Regionalnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006, s. 55-65.

 • Rozwój środowiska instytucjonalnego w nowych krajach Unii Europejskiej. Przypadek Estonii i Polski (wraz z C. Wihlborg i V. Vensel), Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, rok. LXIX, zeszyt 1, 2007, s. 151-171.

 • Poland. The EMU entry strategy vs. The monetary issues,  (wraz z P. Kowalski i C. Wihlborg), Poznan University of Economics Review, 2007, vol. 7, no. 2, pp. 59-88.

 • Stakeholders expectations and benefits: an assessment of the Poznan-Atlanta MBA Program (wraz z S. Smits, A. Matysek-Jędrych oraz A. Jaromin), Poznan-Atlanta MBA Working Papers in Management and Economics, 2007, 3(5), pp. 35.

 • Stan i prognozy rozwoju gospodarczego i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw w Polsce, w: Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, pod redakcją H. Mruka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008, ss. 7-24.

 • Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, (wraz z M. Gorynią), Ekonomista, 2008, nr 1, ss. 51-76.

 • Ewolucja studiów Master of Business Administration. Oczekiwania a realia. Studium przypadku (wraz z S. Smits, A. Matysek-Jędrych, A. Jaromin), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 3-4, ss. 136-153. 
 • Comparative Analysis of Economic Transformation in Poland and Selected Central European Countries, Working Papers in Management, Finance and Economics, 1 (8) 2009, ss. 42.
 • Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXI, zeszyt 2, 2009 rok, s. 253-278.
 • Wpływ polityki gospodarczej na konkurencyjność (wraz z D. Zenka), w: Kompendium wiedzy o konkurencyjności (redakcja M. Gorynia, E. Łaźniewska), WN PWN, Warszawa 2009, ss. 207-223. 
 • Wypadek przy pracy (wraz z M. Gorynia), Gazeta Bankowa (1058, nr 6), 9 lutego 2009, ss. 28-29.
 • Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy (wraz z M. Gorynia), Studia Ekonomiczne / Economic Studies, INE PAN, Warszawa 2009, nr 3-4 (LXII-LXIII), ss. 209-234.
 • Instytucje gospodarki rynkowej. Institutions for Market Economy. The Case of Poland, M. Lissowska, (rec. T.Kowalski), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009 nr 3 - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. s. 232-234
 • Introduction (wraz z S. Letza i C. Wihlborg), w: Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland (redakcja wraz z S. Letza i C. Wihlborg), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, ss. 7-13.
 • Problems of Governance and Institutional Environment in the European Transition Economies (wraz z C. Wihlborg), w: Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland (redakcja wraz z S. Letza i C. Wihlborg), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, ss. 14-29.
 • Comparative Analysis of Economic Transformation in Poland and Selected Central European Countries, w: Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland (redakcja wraz z S. Letza i C. Wihlborg), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, ss. 30-64.
 • From Central Control to a Free Market. What is the Correct Level of Control? Lessons from the Banking Industry (wraz z J. Kirkbride, S. Letza i C. Smallman), w:  Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland (redakcja wraz z S. Letza i C. Wihlborg), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, ss. 79-99.
 • Perception of the Quality of the Institutional Framework in Poland, w: Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland (redakcja wraz z S. Letza i C. Wihlborg), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, ss. 126-154.
 • Development of the Institutional Framework of Local Government During the Transition Period (wraz z M. Pietrzykowski i S. Heciak), w: Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland (redakcja wraz z S. Letza i C. Wihlborg), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, ss. 155-202.
 • Evolution of Personal Income Tax in Poland in 1989-2008 (wraz z S. Letza I S. Piotrowski), w:   Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland (redakcja wraz z S. Letza i C. Wihlborg), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, ss. 203-239.
 • Evolution of Corporate Taxation in the Public Sector in Poland in the Years 1989-2008 (wraz z S. Piotrowski i C. Wihlborg), w;  Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland (redakcja wraz z S. Letza i C. Wihlborg), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, ss. 240-276.
 • Changes in the banking Law vs. the Performance of Banks in Poland (wraz z A. Matysek-Jędrych), w: Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland (redakcja wraz z S. Letza i C. Wihlborg), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, ss. 277-300.
 • Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja? R. Rapacki red. (rec. Wraz z M. Gorynia), Ekonomista 2010 nr 1 - Warszawa : Polska Akademia Nauk (PAN) - Komitet Nauk Ekonomicznych. s. 130-132.
 • Postrzeganie otoczenia instytucjonalnego w Polsce w latach 1997-2009, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXIII, zeszyt 1, 2011, ss. 157-177
 • The Financial Crisis: What Lessons Can be Learnt?, (wraz z Yochanan Shachmurove), Poznan University of Economics Review, 2011, vol. 11, no. 1, pp. 48-63.