STUDIA PODYPLOMOWE LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

XI edycja

Organizator

Katedra Logistyki Międzynarodowej

na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierownik

dr Zbigniew Bentyn

email: zbigniew.bentyn@ue.poznan.pl

Czas trwania XI edycji

październik 2015 – czerwiec 2016

(dwa semestry, 16 zjazdów)

Liczba godzin wszystkich zajęć dydaktycznych – 194


Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w zestaw kompetencji niezbędnych do zarządzania europejskimi łańcuchami dostaw. W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę z prawa, finansów oraz logistyki w zakresie związanym z obsługą zadań logistycznych.

Studia skierowane są do osób chcących podnieść poziom kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw działającymi w obszarze Europy. Zadaniem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania projektami logistycznymi, przygotowania i realizacji zadań handlu zagranicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce
O F E R U J E M Y:
  • Nowoczesny program, dostosowany do potrzeb rynku pracy
  • Optymalne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej
  • Starannie dobraną kadrę – do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy wyróżniających się wykładowców, którzy są bardzo wysoko oceniani przez studentów stacjonarnych i zaocznych studiów pierwszego i drugiego stopnia