Research interests:  
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Strategic Management
 • Resource Based View - RBV
 • Business process effectiveness
 • ICT implementation
 • Public Relations with special focus on Social Media

Main publications

- Book

CRM : strategia, system, zarządzanie zmianą : jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia. / Deszczyński Bartosz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2011.  239 s. - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-264-1165-6 (OFE-0624:W01P01)

- Chapter in a book

Wdrażanie zarządzania relacjami z klientami w organizacji rozproszonej na przykładzie branży motoryzacyjnej w: Miłosz Łuczak, Łukasz Małys (red.), Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej, Advertiva s.c., s. 99-123. ISBN 978-83-926900-6-1
[article for free PDF download in section on the right]

Public relations versus marketing - casus zarządzania relacjami z klientami w: P. Deszczyński (red.), Public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2016, s. 206-220. ISBN 978-83-7417-876-1

Die Kooperation zwischen Volkswagen Group und Kulczyk Tradex in dem CRM Implementierungsprozess w: J. Olszyński, A. Bielig, J. Wandel, Niemcy i Polska w drodze do "Europa 2020", Deutschland und Polen auf dem Weg zu "Europa 2020", Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2016. ISBN 978-83-8030-042-2
[article for free PDF download in section on the right]

Marketing partnerski (relationship marketing) na rynku międzynarodowym / red. Krzysztof Fonfara. [Aut.] Deszczyński Bartosz, Fonfara Krzysztof. // W : Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), 2014. S. 90-126 - Bibliogr. ISBN 978-83-01-17981-6

Globalne strategie zarządzania relacjami z klientami / Deszczyński Bartosz, Globalne strategie zarządzania relacjami z klientami w: Marian Gorynia, Stanisław Rudolf (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa 2014, s. 536-558. ISBN 978-83-88700-77-4
[article for free PDF download in section on the right]

Public relations w turystyce / red. Piotr Głowski. [Aut.] Deszczyński Bartosz, Deszczyński Przemysław. // W : Rozwój turystyki w Pile i w Północnej Wielkopolsce - Poznań : ---, 2014. ISBN 978-83-63454-10-4 
[article for free PDF download in section on the right]

Significance of lead management for successful implementation of CRM / red. Paweł Błaszczyk, Kazimierz Pająk.[Aut.] Deszczyński Bartosz. // W : Market and the state in the contemporary global economy - selected issues - Toruń : Adam Marszałek, 2012. S. 50-66 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7780-187-1
[article for free PDF download in section on the right]

The mechanism of business network development in the internationalisation process: case study Instalcompact Sp. z o.o. / red. Krzysztof Fonfara. [Aut.] Deszczyński Bartosz. // W : The development of business networks in the company internationalisation process - Poznań : Poznan University of Economics, 2012. S. 174-179 - Summ. ISBN 978-83-7417-685-9

Customer Relationship Management w gospodarce opartej na wiedzy / red. Kazimierz Pająk, Piotr Głowski. [Aut.] Deszczyński Bartosz. // W : Klastry w rozwoju gospodarczym - Poznań : Drukarnia Cyfrowa POZDRUK Sp. z o.o., 2010. S. 117-131 - Bibliogr. ISBN 978-83-931200-0-0
[article for free PDF download in section on the right]

Customer Relationship Management gwarantem bezpieczeństwa konsumenta / red. L. Kacprzak i J. Knopek,.[Aut.] Deszczyński Bartosz. // W : Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne. - Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Pile, 2008. S. 157-167 - Bibliogr. ISBN 978-83-89795-54-0
[article for free PDF download in section on the right]

Zewnętrzne bariery wdrażania strategii CRM w integrującej się Europie. / Deszczyński Bartosz. // W : Polityka unijnej integracji : wybrane relacje zewnętrzne i wewnętrzne. - Zielona Góra : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. S. 361-376 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7481-171-2

 • Articles 
Empowerment pracowników w przedsiębiorstwach branży usług biznesowych, Deszczyński Bartosz, Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (4), s. 113-143. DOI: 10.18559/SOEP.2018.4.7
[article for free PDF download in section on the right] 

Business networking in social media - a case study of Polish export professionals, Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 5 (1), s. 1-13. DOI: http://dx.doi.org/10.15549/jeecar.v5i1.185
[article for free PDF download in section on the right]

The integrated relationship management framework, Deszczyński Bartosz, Ekonomia i Prawo. Ecomomics and Law, 17(1): 17–31. doi:10.12775/EiP.2018.002
[article for free PDF download in section on the right] 

The Role of Relationships in Initiating the Internationalisation Process in B2B Markets, Deszczyński Bartosz, Fonfara Krzysztof, Dymitrowski Adam, Entrepreneurial Business and Economics Review, 5 (4), s. 91-109.
[article for free PDF download in section on the right]

Word-Of-Mouth in Social Media. The Case of Polish Tourist Industry, Deszczyński Bartosz, International Journal of Management and Economics (dawniej: Zeszyty Naukowe. Kolegium Gospodarki Światowej), 53 (4), s. 93-114.
[article for free PDF download in section on the right]

Nawiązywanie relacji biznesowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych - aktywność polskich menedżerów eksportu w serwisach LinkedIn i GoldenLine, Deszczyński Bartosz. Marketing i Rynek, 9, s. 58-67.

The Integrated Relationship Management Framework, Institute of Economic Research Working Papers, 23, s. 1-9.
[article for free PDF download in section on the right]

Multi-channel opportunity management ‒ an exploratory research on the example of tourist industry, Marketing i Zarządzanie, 5 (46), s. 135-142.
[article for free PDF download in section on the right]

The Impact of Opportunity Management on the Relationship Business Model (A Study in the Polish Housing Industry), Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR) Vol 3, No 2 (2016), Minneapolis, pp. 1-10.
[article for free PDF download in section on the right]

The Maturity of Corporate Relationship Management, Deszczyński Bartosz, Gospodarka Narodowa 3/2016 (283), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa 2016, pp. 73-104
[article for free PDF download in section on the right]

Upodmiotowienie pracowników jako element przewagi konkurencyjnej w organizacjach ukierunkowanych na zarządzanie relacjami, Deszczyński Bartosz, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 255/2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 280-288
[article for free PDF download in section on the right]

Nieciągłości w procesie zarządzania szansami sprzedaży w branży motoryzacyjnej, Deszczyński Bartosz, Mielcarek Paweł, Marketing i Rynek 2/2015, s. 23-30.
[article for free PDF download in section on the right]

Zasoby relacyjne - konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa / Deszczyński Bartosz, Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11 (272), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 11, s. 25-44.
[article for free PDF download in section on the right]

The online / offline gap in lead management process / Deszczyński Bartosz, Mielcarek Paweł, Przegląd Organizacji 8/2014, s. 42-49.

Lead management jako źródło short-term wins w procesie zarządzania relacjami z klientami / Deszczyński Bartosz. - MARKETING I RYNEK 2013 nr 5 - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 24-32 - Summ. (ISSN 1231-7853)
[article for free PDF download in section on the right]

Rola public relations w strategii CRM - spojrzenie w dobie mediów społecznościowych / Deszczyński Bartosz. - Lokalne i globalne aspekty komunikowania społecznego - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2012. s. 66-83 - Summ. - Bibliogr. (ISSN 1689-7374)
[article for free PDF download in section on the right]

Uwarunkowania wdrażania CRM w przedsiębiorstwie / Deszczyński Bartosz. - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007 nr 2 - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. s. 165-181 - Summ. - Bibliogr.
[article for free PDF download in section on the right]

Zarządzanie Relacjami z Klientami (CRM) w przedsiębiorstwie. / Deszczyński Bartosz. // W : Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce : aspekty makro- i mikroekonomiczne. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2005. S. 388-399 - Summ. - Bibliogr. ISBN 83-7417-107-3
[article for free PDF download in section on the right]

Customer Relationship Management konsekwencją globalizacji / Deszczyński Bartosz, Deszczyński Przemysław. // W : Globalizacja gospodarki - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2004. S. 168–192 - Summ. - Bibliogr. ISBN 83-7417-004-2
 • Conference paper
Informal Relationships in the Company Internationalization Process - Concept and Empirical Evidence. / Deszczyński Bartosz, Dymitrowski Adam, Fonfara Krzysztof. // W : Conference paper: 32nd Annual IMP Conference. Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, Poznań, Poland
[article for free PDF download in section on the right]

Significance of field force for the CRM implementation in an enterprise. / Deszczyński Przemysław, Deszczyński Bartosz. // W : Global Conference on Business and Finance Proceedings, Vol. 4, Nr 1, 2009 , Atlantic City, January 2009 - Atlantic City : Institute for Business and Finance Research, 2009. s. 184–191 - Summ. - Bibliogr. ISSN 1941-9589
[article for free PDF download in section on the right]
 • Published review
Deszczynski, B. (rec.), 2014: Adrian Payne, Pennie Frow, Strategic
Customer Management, Integrating Relationship Marketing and CRM, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVI - zeszyt 3 - 2014
[article for free PDF download in section on the right]

Courses: 
 • Customer Relationship Management in international business,
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) na rynku usług turystycznych,
 • Podstawy marketingu,
 • PR w turystyce
 • Marketing międzynarodowy.