Adam Dymitrowski, Łukasz Małys (red.)
Koncepcje biznesowe i strategie rozwoju w branży wydobywczej, Studium KGHM Polska Miedź S.A.
Advertiva, Poznań 2017

KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z największych na świecie producentów miedzi i srebra rafinowanego, a także innych metali, wśród których wymienić należy, między innymi, złoto, molibden ren i ołów. Spółka posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Polskie złoża miedzi - jedne z największych na świecie - eksploatowane są przez trzy kopalnie: Lubin, Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Firma jest również właścicielem sześciu kopalń zlokalizowanych poza granicami Polski: Robinson, Carlota (USA), McCreedy West, Morrison (Kanada) oraz Franke i Sierra Gorda im. Ignacego Domeyki (Chile).

Celem monografii jest zaprezentowanie możliwie szerokiego spektrum wyzwań stojących przed podmiotami należącymi do branży wydobywczej. Praca skierowana jest zarówno do praktyków pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie współczesnych trendów i wyzwań stojących przed podmiotami należącymi do branży, jak i osób zainteresowanych prowadzeniem dalszych, pogłębionych badań w wybranych obszarach. Treść monografii prezentuje:

- wyzwania związane z planowaniem i sprawną realizacją fuzji i przejęć,

- problematykę zarządzania procesowego w zakładach górniczych,

- planowanie i wdrażanie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach branży wydobywczej,

- rekomendacje organizacyjne pozwalające na usprawnienie pracy kopalni,

zagadnienia z zakresu systemów motywacyjnych dla pracowników obszarów wydobywczych.