red. K. Fonfara, PWN, Warszawa 2014

W książce zostały opisane najnowsze i najważniejsze zagadnienia marketingu międzynarodowego, m.in:
  • procesy internacjonalizacji przedsiębiorstwa i konsumenta,
  • marketing partnerski na rynkach międzynarodowych,
  • tworzenie produktów na rynkach B2B i B2C,
  • współczesne koncepcje marki i pozycjonowania produktu,
  • rola technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
  • wpływ etyki na zachowania rynkowe przedsiębiorstwa.
Intencją autorów było wskazanie tych aspektów funkcjonowania firmy w środowisku międzynarodowym, które są pomijane bądź w niewielkim stopniu dyskutowane i prezentowane w innych publikacjach.

Każdy z rozdziałów zawiera liczne przykłady nawiązujące do aktualnej praktyki marketingu międzynarodowego. Ponadto zamieszczono konkretne studia przypadków ilustrujące najbardziej charakterystyczne zjawiska występujące w działaniach marketingowych na całym świecie.

Książka jest niezbędnym źródłem wiedzy dla studentów wszystkich kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów MBA i podyplomowych, a także praktyków poszukujących skutecznych sposobów działania przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.