K. Fonfara
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013

Specyfika zachowań nabywców instytucjonalnych skłania do przyjęcia marketingu partnerskiego jako podstawy działań rynkowych firmy.

W książce podjęto zatem próbę odpowiedzi na pytanie: „Jak skutecznie działać na rynku przedsiębiorstw?”.
Autor przybliżył w książce:
  • sposoby działania firmy na rynku przedsiębiorstw,
  • procesy zakupu na rynku przedsiębiorstw,
  • relacje między firmami,
  • podstawowe koncepcje marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw (w tym złożoność i wielostronność powiązań firmy oraz zarządzanie portfelem nabywców),
  • wdrażanie koncepcji marketingu partnerskiego przez polskie przedsiębiorstwa.
Książka jest adresowana do studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków zainteresowanych poprawą sytuacji rynkowej firmy przez wdrażanie nowoczesnych koncepcji marketingowych.
(źródło: http://www.pwe.com.pl/marketing/marketing_partnerski_na,p1825276674)