M. Ratajczak-Mrozek, 2017, Network Embeddedness. Examining the Effect on Business Performance and Internationalization, Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland. 

Książka systematyzuje koncepcje relacji biznesowych i osadzania w sieci, podejmując nowe podejście do internacjonalizacji, istotne dla gospodarki światowej. Książka odzwierciedla rosnące znaczenie sieciowego modelu internacjonalizacji i bada wpływ osadzania w relacjach krajowych i zagranicznych na wyniki firmy. Autorka kwestionuje zasadność rozróżnienia między krajową a zagraniczną działalnością przedsiębiorstw i pokazuje, że na rynku B2B właściwie nie ma wyłącznie krajowych firm, które nie są bezpośrednio lub pośrednio związane z zagranicznymi podmiotami. Analiza obejmuje zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże międzynarodowe korporacje przedstawiając analizę jakościową ponad 400 firm, w tym studia przypadków z branży informatycznej i meblarskiej. Książka dostarcza użytecznych informacji dla naukowców i studentów.