Adam Dymitrowski
Aleksandra Hauke-Lopes
Łukasz Małys
Milena Ratajczak-Mrozek

Książka stanowi zbiór studiów przypadku firm polskich i zagranicznych, reprezentujących różne branże, a także zestaw zadań dotyczących kreowania pozycji przedsiębiorstwa w konkurencyjnym otoczeniu. Jest przeznaczona dla studentów przedmiotów marketingowych oraz osób zainteresowanych rozwijaniem praktycznych umiejętności formułowania i realizacji strategii marketingowej. Materiały dydaktyczne są drugim, zaktualizowanym, wydaniem publikacji A. Dymitrowski, A. Hauke-Lopes, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, Postawy Marketingu. Zadania i Studia Przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2012.