Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych
M. Ratajczak-Mrozek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010

W publikacji przedstawiono wyniki nowatorskich badań nad problemem powiązań sieciowych postrzeganych jako potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Jest przy tym cenne, że ten ważny problem został zilustrowany przykładem przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), którym przypisuje się istotną rolę w kształtowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki krajowej.
Chociaż nowe koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstw na ogół są wiązane z innowacjami, przedsiębiorczością oraz współpracą, to podejście sieciowe było dotychczas w bardzo małym stopniu wykorzystywane do wyjaśniania procesu kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Książka wyraźnie wzbogaca dotychczasowy dorobek w tym zakresie, między innymi o wskazanie głównych cech powiązań sieciowych, definicji sieci biznesowej oraz modelu mechanizmu kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych z wykorzystaniem powiązań sieciowych wraz z identyfikacją korzyści uczestników sieci biznesowej.
Walorem publikacji jest też dostarczenie przedsiębiorcom narzędzia analitycznego i planistycznego przydatnego do formułowania strategii, wykorzystującej świadome i aktywne tworzenie sieci biznesowych i kształtowanie powiązań sieciowych dla osiągania przewagi konkurencyjnej.