red. K. Fonfara, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012


Książka przygotowana, pod redakcją prof. K. Fonfary, przez zespoł Katedry Marketingu Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zapełnia lukę badawczą w zakresie wpływu sieci biznesowych, tworzonych w procesie internacjonalizacji, na wyniki przedsiębiorstwa. Publikacja jest owocem badań przeprowadzonych w ramach dwóch projektów - w latach 2006-2008 oraz 2010-2012.


Książka zawiera zarówno koncepcje teoretyczne, jak i dostarcza danych empirycznych poprzez prezentację wyników badań ilościowych oraz studia przypadków. 

 

Treść książki na Google Books