Od 2007 roku, Katedra Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw, wcześniej Logistyki Międzynarodowej (2007-2019) współtworzy Wydział Gospodarki Międzynarodowej.

W Katedrze prowadzone są zarówno prace badawcze, jak i wykonywana jest działalność dydaktyczna.

Zajęcia prowadzone są dla studentów studiów wszystkich trybów, oraz uczestników Studium Podyplomowego Logistyki Międzynarodowej

Katedra Logistyki Międzynarodowej zajmuje się między innymi następującymi badaniami:

1. "Wpływ internacjonalizacji zarządzania na rozwój logistyki międzynarodowej"

2. "Logistyka międzynarodowa w internacjonalizacji przedsiębiorstw UE oraz w strategiach konkurencyjnych form polskich w obliczu integracji"