Pracownicy naukowo – dydaktyczni:

 • prof. dr hab. Piotr Banaszyk
 • prof. dr hab. Maciej Szymczak
 • dr hab. Waldemar W. Budner, prof. UEP

 • dr hab. Anna Łupicka, prof. UEP

 • dr Zbigniew Bentyn
 • dr Szymon Grabański
 • dr Sylwia Konecka
 • dr Justyna Majchrzak-Lepczyk
 • dr Kinga Pawlicka
 • mgr Monika Bal

Pracownicy administracyjni:

 • mgr Magdalena Kowalska