STUDIA PODYPLOMOWE LOGISTYKA  W PRZEMYŚLE 4.0.

I edycja

Organizator

Katedra Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw

na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierownik

dr hab. Anna Łupicka

email:anna.lupicka@ue.poznan.pl

Czas trwania I edycji

październik 2019 – czerwiec 2020

(dwa semestry, 16 zjazdów)

Liczba godzin wszystkich zajęć dydaktycznych – 164


Studia kierowane są do menedżerów, analityków i planistów łańcuchów dostaw, specjalistów poszczególnych obszarów logistyki w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw, zarządzających:zaopatrzeniem ,produkcją, dystrybucją, relacjami z klientami, magazynowaniem i przepływem materiałów,  transportem, spedycją, kooperacją z partnerami biznesowymi  w łańcuchach dostaw, procesem zawierania umów handlowych, a także chcących pogłębić swoje kompetencje zawodowe o umiejętność kierowania zespołem w obszarze logistyki i łańcuchów dostaw.Studia dedykowane są osobom chcącym zdobyć wiedzę potrzebną do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi i planowaniem produkcji oraz kompetencje niezbędne  każdemu pracownikowi nowoczesnej firmy w przemyśle 4.0. Atutem studiów  jest również możliwość praktycznego poznania w laboratoriach komputerowych używanych obecnie przez wiodące przedsiębiorstwa programów prognozowania popytu czy przepływu materiałów w procesie produkcji (Qlik Sense, Flexsim, Goldratt).
O F E R U J E M Y:
  • Nowoczesny program, dostosowany do potrzeb rynku pracy
  • Optymalne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej ( przede wszystkim wiedza praktyczna!!!)
  • Starannie dobraną kadrę – do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy  oprócz naukowców związanych z praktyką gospodarczą  przede wszystkim wyróżniających się kierowników i menedżerów wiodących firm takich jak VW, Beiersdorf, GlaxoSmithKline czy Jeronimo Martin