Organizacja

zajęcia prowadzone są w salach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
przedmioty kończą się zaliczeniem pisemnym bądź egzaminem w formie testu lub zaliczeniem uzyskiwanym podczas zajęć
w ramach seminarium Słuchacze przygotowują pracę podyplomową
studia kończą się obroną pracy podyplomowej

Forma zajęć

  • wykłady
  • prezentacje
  • ćwiczenia
  • laboratoria