1

Zarządzanie zakupami

2

Zarządzanie zapasami

3

Zarządzanie produkcją

4

Zawieranie umów logistycznych

5

Zarządzanie przepływem materiałów

6

Prognozowanie popytu  w łańcuchach dostaw

7

Lean management i six sigma

8

Mapowanie procesów logistycznych

9

Efektywna organizacja gospodarki magazynowej

10

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

11

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

12

Przestrzenne uwarunkowania systemów logistycznych

13

Strategie łańcuchów dostaw

14

Systemy informatyczne dla logistyki

15

Planowanie produkcji

16

Przywództwo w organizacji

17

Logistyczna obsługa klienta

18

Innowacje w logistyce

 

Seminarium dyplomowe

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym;