Aktualności

Challenges for International Business and Teaching in the CEE Region – Towards an Integrative Perspective

24 stycznia 2014 roku na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyło się Międzynarodowe Seminarium

Organizatorem wydarzenia była filia Academy of International Business (AIB) – prestiżowej, światowej organizacji zrzeszającej 3300 naukowców i specjalistów z zakresu biznesu międzynarodowego z blisko 90 krajów. Filia AIB na region Europy Środkowo-Wschodniej (AIB-CEE) ma siedzibę przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jej prezesem jest dr Łukasz Puślecki z Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEP, a funkcje wiceprezesów pełnią – Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej UEP oraz Michał Staszków z Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEP.


W seminarium organizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wzięło udział ok. 80 przedstawicieli dyscypliny biznesu i zarządzania międzynarodowego z 10 krajów. Nie zabrakło uznanych badaczy. Do Poznania przyjechali m.in.: prof. Marin Marinov z University of Gloucestershire (Wielka Brytania), prof. Krzysztof Obłój z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego, doradca społeczny Prezydenta RP, prof. Arnold Schuh, Vienna University of Economics and Business i Dyrektor Competence Center for CEE (Austria). W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele wiodących polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw i ośrodków analitycznych.


Międzynarodowa debata uwzględniała zarówno zagraniczną ekspansję lokalnych gospodarek i przedsiębiorstw, jak i znaczenie regionu w strategii międzynarodowych koncernów. Sponsorami wydarzenia byli Aztec International, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Volkswagen Poznań oraz Wechta S.K.A.